Děkujeme za nominace na Cenu Olgy Havlové 2017

Nominace kandidátů na Cenu Olgy Havlové 2017 budou v následujících dnech postoupeny porotě pověřené správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Od 19. dubna do 15. května můžete hlasovat o udělení Ceny veřejnosti v rámci předávání Ceny Olgy Havlové 2017. 

Veřejné online hlasování probíhá prostřednictvím webových stránek www.cenaolgyhavlove.cz. Hlasovat může každý člověk pouze jednou prostřednictvím své e-mailové adresy.

Cena veřejnosti bude vyhlášena na slavnostním udílení Ceny Olgy Havlové 29. května 2017 v Černínském paláci v Praze.