Děkujeme za nominace na Cenu Olgy Havlové 2018

Nominace kandidátů na Cenu Olgy Havlové 2018 budou v následujících dnech postoupeny porotě pověřené správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Porota vybere z došlých žádostí ty, které splňují podmínky nominace. Z nich poté vybere laureáta Ceny Olgy Havlové.

Porota také rozhodne o užším výběru nominací, které budou zveřejněny na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz, a veřejnost pak vybere na základě online hlasování laureáta na Cenu veřejnosti.

Foto © Otakar Macák

Veřejné online hlasování proběhne od 19. dubna do 15. května prostřednictvím webových stránek www.cenaolgyhavlove.cz. Hlasovat může každý člověk pouze jednou prostřednictvím své e-mailové adresy.

Cena Olgy Havlové a Cena veřejnosti budou vyhlášeny na slavnostním udílení Ceny Olgy Havlové 28. května 2018.