Do 10. dubna 2017 probíhá nominace.
Od 19. dubna 2017 zde naleznete seznam nominovaných a bude spuštěno online hlasování, které potrvá do 15. května 2017. Každý člověk může hlasovat pouze jednou prostřednictvím své e-mailové adresy.


fotka nominovaneho

Jiří Holub

Asistent, dobrovolník - Intersnack a.s.  ERGO Aktiv

 Jiří Holub se narodil v r. 1973. Když mu bylo 41 let, utrpěl cévní mozkovou příhodu. Od té doby se jeho život významně změnil. Extrémní obtíže s krátkodobou pamětí, ztráta orientace v prostoru, potíže s viděním i artikulací vzaly Jiřímu velkou část samostatnosti. Ztratil zaměstnání, nezvládl se sám pohybovat po městě, byl závislý na své rodině. Mnoho lidí v této situaci upadne do beznaděje, Jiří naopak – aktivně rehabilitoval, zkoušel samostatně zvládat veškeré aktivity, a i přes složitost situace neztrácel pozitivní náladu, kterou šířil všude kolem. Následky cévní mozkové příhody přetrvávají dodnes. Díky svému odhodlání však dokázal zvládnout většinu aktivit, které vykonával dříve. Jezdí autem, uběhl půlmaraton, vrátil se na poloviční úvazek do zaměstnání. Ve svém volném čase se navíc věnuje dobrovolnické činnosti – vyučuje angličtinu ve Sdružení pro integraci a migraci a pomáhá v Centru rehabilitace pro lidi se získaným poškozením mozku ERGO Aktiv. A hlavně svým přístupem dává naději dalším lidem, kteří se potýkají s tím, co se Jiřímu z velké části podařilo překonat.

Nominoval(a): Olga Marková

Odeslat hlas Počet hlasů:222

fotka nominovaneho

Eliška Hrozová

Reparto Zábřeh, s.r.o. - obchodní referentka

Paní Eliška se narodila 30. dubna 1987 v Šumperku. Vystudovala Střední odbornou školu sociální péče v Zábřehu.

Byť se s ní život doposud moc nemazlil, a kromě dětské mozkové obrny jí nadělil celiakii a hematoonkologické onemocnění – Hodgkinův lymfom, pracuje na půl úvazku v sociální firmě. Jako dobrovolník podporuje projekt Charity Zábřeh „Pomoc ve sběru vršků z PET lahví“ v rámci humanitární pomoci pro zaměstnávání postižených. Ve volném čase pracuje pro Klub Čtyřlístek, který slouží dětem se zdravotním postižením.

Od r. 2016 se podílí na vzniku Centra Therasuit společnosti PONTIS Šumperk, které nabízí sociální rehabilitaci s propojením na terapii Therasuit. V začátcích přispívala radou – jaké pomůcky pro osoby s tělesným postižením jsou vhodné, které nikoli, jak by mohla být terapie provázána se sociální službou, co by Centrum mohlo nabízet osobám se zdravotním postižením, co v lázeňském systému chybí apod. Stala se tváří Centra a podílí se na mediální prezentaci služby a dělá figurantku na workshopech. Je ochotna sdílet své zkušenosti a pocity s ostatními, což velice vítají rodiče postižených dětí, pro které je situace nová.

Nominoval(a): Bohdana Březinová

Odeslat hlas Počet hlasů:818

fotka nominovaneho

Luboš Krapka

Ředitel - Nadační fond Mathilda

Pan Luboš Krapka se narodil 29. dubna 1961 ve Smolenici (Slovensko). Od raného dětství byl slabozraký, v 10 letech ztratil zrak na levém oku. V současné době se nachází na hranici praktické slepoty. Vystudoval Střední ekonomickou školu pro zrakově postižené studenty v Praze-Krči.

Luboš Krapka přes své těžké zrakové postižení dlouhodobě pomáhá nevidomým a zrakově postiženým lidem prostřednictvím svého působení ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých a v Nadačním fondu Mathilda. Kromě nejrůznějších aktivit (výchova a výcvik vodicích psů, každoroční galakoncert ve Stavovském divadle, řada benefičních akcí na podporu mladých talentovaných nevidomých umělců, aj.) stojí za několika prvenstvími ve světě zrakově postižených – inicioval sbírku Bílá pastelka, organizoval první veřejné promítání filmu s komentářem pro zrakově postižené diváky aj. Mimořádná je i jeho činnost ve sportovních akcích pro nevidomé a slabozraké – showdown, bowling.

Nominoval(a): Linda Kaucká

Odeslat hlas Počet hlasů:178

fotka nominovaneho

Ladislav Kratina

 Vedoucí projektu Domeček plný koleček - Sportem proti bariérám

Ladislav se narodil 15. května 1975. Ve 14 letech uklouzl po zpevněném břehu řeky a utrpěl poranění krční páteře s trvalými následky a je vozíčkář – tetraplegik (ochrnutí všech končetin). Žije v Praze s manželkou a dvěma dětmi. Podílel se na vzniku a rozvoji Centra Paraple, kde pak mnoho let pracoval a mj. spoluvytvářel metodiku nácviků sebeobsluhy. Pět  let byl členem předsednictva Svazu paraplegiků, které Centrum Paraple založilo a řídilo.

Od r. 2008 pracuje ve sdružení Sportem proti bariérám – Český Ráj, kde stál u zrodu integrované boccii = iBoccii a realizoval tak svoji představu o boccie jako sportu, kde handicap nehraje žádnou roli. Mezi jeho největší sportovní úspěchy patří účast na paralympiádě v Pekingu v r. 2008, kde získal bronzovou medaili v boccie ve hře v párech. Tentýž rok také vyhrál celou 1. ligu České republiky.

Jeho základním charakteristickým rysem je obětavost, pracovitost, upřímnost a skromnost. 

Nominoval(a): Lenka Roštoková

Odeslat hlas Počet hlasů:443