Do 10. dubna 2017 probíhá nominace.
Od 19. dubna 2017 zde naleznete seznam nominovaných a bude spuštěno online hlasování, které potrvá do 15. května 2017. Každý člověk může hlasovat pouze jednou prostřednictvím své e-mailové adresy.


fotka nominovaneho

Kateřina Maxová

Předsedkyně spolku - DMO pobyty

Kateřina Maxová se narodila v r. 1974 s dětskou mozkovou obrnou.

Osobní zkušenost Kateřiny Maxové se zdravotním postižením jí dává energii změnit situaci podobně postižených lidí. Katka je předsedkyní a "hlavním motorem" sdružení DMO Pobyty, které pořádá pobytové i společenské akce pro osoby s dětskou mozkovou obrnou, ale i další osoby se zdravotním postižením.  Ačkoli to Katku stojí mnoho vlastních sil, pro radost a štěstí druhých je schopná udělat maximum.

Nominoval(a): Hana Sixtová

Odeslat hlas Počet hlasů:269

fotka nominovaneho

Aleš Moravec

Vedoucí provozu - Numex, Brno

Pan Mgr. Aleš Moravec se narodil v roce 1967 v Brně, v dětství se mu stal těžký úraz očí, po kterém oslepl. Vystudoval angličtinu a norštinu na filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Jeho činnost pro druhé je různorodá – významně se podílel na zavedení počítače s hlasovým výstupem v ČR. Díky jeho aktivitě byla založena škola pro vodicí psy v Praze Jinonicích; zajistil pro ni také z Velké Británie labradorského retrievera Brookyho pro chov. Jako předseda brněnské odbočky organizace nevidomých pomáhal zrakově postiženým lidem se zajištěním životních potřeb, organizoval pro ně výlety i kulturní akce. Angažuje se také v rozhlase – informuje handicapované o možnostech pracovního začlenění i sportovního a kulturního vyžití.

Aleš je také úspěšný sportovec a reprezentant ČR v goalbalu, v jízdě na tandemovém kole a ve fotbale pro nevidomé. Ve spolupráci s organizací DEBRA ČR jezdí každoročně cyklo handy maraton, štafetový závod dlouhý 2 222 km v limitu 111 hodin, který má za cíl podpořit morálně i finančně lidi po těžkém úrazu či nemoci.  Dlouhodobě spolupracuje také s nadací Světluška.

Aleš nikdy neodmítne radu či pomoc komukoliv a je vždy pozitivně naladěn.

Nominoval(a): Lucie Marková

Odeslat hlas Počet hlasů:143

fotka nominovaneho

Naděžda Mrnková

Předsedkyně Spolku - Klíč – spolek invalidů, z.s.

 Paní Naděžda Mrnková se narodila 8. září 1959 ve Zlíně. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Rumburku, obor dětská sestra. Vzdělání si doplnila postgraduálním studiem – obor geriatrie. Pracovala až do odchodu do invalidního důchodu z důvodu postupné ztráty sluchu v r. 2007 ve zdravotnictví.  

Její sluch se stále zhoršuje, ale to jí nebrání v tom, aby s velkým zaujetím ve svém volném čase vykonávala prospěšnou práci pro zdravotně handicapované občany ve Cvikově.

Od r. 2006 působí paní Naděžda Mrnková jako předsedkyně organizace pro zdravotně a tělesně postižené občany. Činnost Spolku je velmi pestrá, a paní Mrnková se podílí na zajišťování všech aktivit osobně, protože je velmi pečlivá a zodpovědná. Tato její činnost není finančně ohodnocena, vychází pouze z jejího osobního postoje k problematice postižených občanů Mimoto se individuálně věnuje nejstarším členům Spolku Klíč. Navštěvuje je u příležitosti významných životních výročí, při vážném onemocnění či při ztrátě životního partnera. Tento přístup vychází z jejího zaměření, z poslání, které si zvolila pro celý svůj pracovní život – věnovat se lidem, kteří potřebují pomoc.

Nominoval(a): Miroslava Drahoňovská

Odeslat hlas Počet hlasů:139

fotka nominovaneho

Luděk Nevoral

Ředitel - SPID handicap o.p.s.

Luděk Nevoral se narodil 10. března 1964 v Hradci Králové. Po skoku do vody v roce 1981 ochrnul na všechny čtyři končetiny. Již jako vozíčkář dokončil studium na SPŠ strojnické. Pracoval jako programátor, později grafik.

V r. 1997 založil v Pardubicích jednu z prvních obecně prospěšných společností, SPID handicap, kde již 20 let pracuje jako ředitel a stále vymýšlí a hledá možnosti nových technologií a činnosti, které by lidé se zdravotním postižením mohli vykonávat. Dává handicapovaným příležitost dokázat si, že můžou být užiteční nejen pro sebe. Má rozsáhlé zkušenosti ze života handicapovaných a dokáže vnímat problémy zaměstnanců, dokáže je vyslechnout, snaží se poradit nebo pomoci.

Angažuje se i v komunální politice a v dalších organizacích, např. Organizace Vozíčkářů, Svaz paraplegiků ČR.

Nominoval(a): Marcela Nevoralová

Odeslat hlas Počet hlasů:134