Do 10. dubna 2017 probíhá nominace.
Od 19. dubna 2017 zde naleznete seznam nominovaných a bude spuštěno online hlasování, které potrvá do 15. května 2017. Každý člověk může hlasovat pouze jednou prostřednictvím své e-mailové adresy.


fotka nominovaneho

Kateřina Vítová

Právní poradkyně - APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z. s.

 Paní Kateřina se narodila v r. 1977. Vystudovala kulturologii a práva, nyní dokončuje studium speciální pedagogiky. Od narození trpí dětskou mozkovou obrnou s těžkým pohybovým postižením, navzdory tomu vychovává 3 děti.

V rámci Národního informačního střediska pro kulturu poskytuje právní poradenství pro spolky fungující v regionech. Ve spolku APERIO zase poskytuje sociálně právní poradenství v oblasti rodinného a pracovního práva, kde se specializuje i na otázky rodičů s handicapem. Podílela se zde na vypracování analýzy zaměřené na postavení žen se zdravotním postižením v ČR. V Evropském centru jazykové rehabilitace pomáhá lidem, kteří nemohou mluvit, kteří nerozumí mluvenému slovu nebo kteří si nevybavují mluvená slova, při překonávání praktických překážek. Několik let pracovala jako editorka Průvodce porodnicemi, kde zavedla i informace o tom, jak je která porodnice vstřícná vůči rodičům s handicapem. Pomohla řadě žen uvědomit si, že jejich handicap neznamená, že jsou horší matky než jiné. Podílí se na debatě o podobě inkluze a potřebách dětí s handicapem ve školách.

Tím, s jakou vytrvalostí se potýká sama s překážkami, které jí život nachystal, inspiruje své klienty s handicapem i bez něj.

Nominoval(a): Eliška Kodyšová

Odeslat hlas Počet hlasů:36

fotka nominovaneho

Marie Žampachová

Ambasadorka - Spolek Ichtyóza

Paní Marie se narodila v r. 1993 v Chomutově. Kvůli nemoci nemohla studovat, takže má jen základní vzdělání. Pracovní zkušenosti nemá také žádné, jelikož je kvůli svému handicapu v plném invalidním důchodu. Jejím handicapem je bolestivé a omezující onemocnění ichtyóza (dědičné onemocnění kůže).

Maruška je mladá zodpovědná maminka, a hlavně úžasná žena, která navzdory svým nemalým zdravotním trablům pomáhá malým dětem se stejným onemocněním jako ona. Stala se letos ambasadorkou spolku Ichtyóza a pomocí videa a mnoha článků vyzvala širokou veřejnost k osvětě o této nemoci, ale hlavně k podpoře pravidelných sbírek pro nemocné ichtyózou. Jen u ní doma díky tomu nashromáždila více jak 2000 ks krémů pro nemocné děti. Maruška se činnosti kolem osvěty a sbírky věnuje dále a její okolí je na ni moc pyšné.

Nominoval(a): Hana Kadlecová

Odeslat hlas Počet hlasů:200